Spread the love

Hur Lång Är Magdalena Andersson:- Andersson, Eva Magdalena, är en svensk socialdemokratisk politiker som vikarierat som ordförande för det socialdemokratiska partiet sedan partiet bildades den 4 november 2021. Många är nyfikna på vad Magdalena Andersson studerade för att komma dit hon är nu. Det är en mycket intressant fråga, och en som borde besvaras. Magdalena började sin akademiska karriär genom att skriva in sig på en samhällsvetenskaplig kurs under sista året på gymnasiet.

Hur Lång Är Magdalena Andersson
Hur Lång Är Magdalena Andersson

Trots vår klyfta i fråga om jämlikhet är Sverige fortfarande en av världens mest jämställda nationer. De framsteg som har gjorts hittills har hindrats på alldeles för många områden, trots att de varit positiva. Faktum är att allt började gå åt fel håll. Detta gäller även när det gäller politisk auktoritet. Enligt Jämställdhetsmyndigheten har kvinnors politiska inflytande och makt minskat de senaste åren.

Hur Lång Är Magdalena Andersson
Hur Lång Är Magdalena Andersson

Hur Lång Är Magdalena Andersson

  • Medan Sverige var det första landet i världen som hade varje kvinna 1994, och då det finaste landet i världen när det gäller jämställd representation, ligger vi långt efter när det gäller jämställd representation idag.
  • Vi har aldrig haft ett parlament som varit helt representativt för folket.
  • En efter en kan du observera hur kvinnor hamnar bakom sina manliga motsvarigheter.
  • Kvinnors sjukfrånvaro och frånvaro från arbetet ökar till exempel inom hälsosektorn.
  • situation där psykisk ohälsa, särskilt bland unga kvinnor, ökar och är en källa till allvarlig oro.
  • Dessutom fortsätter mäns våld mot kvinnor att ta livet av en kvinna var tredje vecka i Sverige.
  • Detta är det yttersta resultatet av att leva i ett samhälle som är ojämlikt.
  • Efter avslutade ekonomistudier anställdes Andersson av Statsrådsberedningen där hon arbetade som politisk konsult åt Göran Persson 1996–1998 och sedan som planeringsdirektör 1998–2004. Hon har nu gått i pension från regeringen.

Därefter tillbringade hon några år i offentlig tjänst, som statssekreterare i finansdepartementet 2004 till 2006, innan hon återvände till den politiska världen som politisk konsult, denna gång till oppositionsledaren Mona Sahlin, som hon var rådgivare från 2007 till 2009. Hon avgick från denna post när hon av den svenska regeringen utsågs till posten som chefsdirektör för Skatteverket, en tjänst som hon behöll till 2012. Hon drog sig ur sin post som socialdemokratisk kandidat inför riksdagsvalet 2014 efter att hon blivit adopterad av partiet.

Året därpå gick Magdalena Andersson vidare till Handelshögskolan i Stockholm. Hon tog slutligen en civilekonomexamen och fick kalla sig civilekonom efter avslutat kursarbete. Lyckan som följer med att äntligen ha världens första kvinnliga premiärminister idag överskuggas dock tyvärr av att Centerpartiet har markerat att de inte kommer att stödja regeringens föreslagna budget. Den budget som Andersson kommer att styra över fram till valet blir alltså en M-KD-SD-budget, vilket är långt ifrån önskvärt.

Hur Lång Är Magdalena Andersson
Hur Lång Är Magdalena Andersson

Det Annie Lööf gör på denna plats är dock häpnadsväckande. Till exempel deklarerar C-ledaren att hon stödjer jämställdhet och skulle vilja se en kvinna som statsminister å ena sidan och en man som statsminister å den andra. Ändå förespråkar hon en högerbudget där uttrycket “jämställdhet” inte ens nämns en enda gång, och där det inte finns några meningsfulla åtgärder för att utjämna skillnader mellan män och kvinnor.

Senare disputerade hon i nationalekonomi vid London School of Economics, men hon bestämde sig för att avbryta sina studier efter en kort tid och istället studera vid Institutet för avancerade studier i Wien, Österrike, där hon nu är baserad. Magdalena har också hittat tid att studera vid Harvard University i USA, vilket hon beskriver som “en underbar upplevelse”.

By Nancy

%d bloggers like this: