Abcs Of Death ท้อง 13 ปี เต็ม เรื่อง

Abcs Of Death ท้อง 13 ปี เต็ม เรื่อง:- เป็นโปรเจ็กต์ที่นำหนังสั้น 26 เรื่อง/ผู้กำกับ 26 คนมารวมกันและให้จดหมายปัญหา A – Z หลังจากนั้นพวกเขาแต่ละคนก็สร้างภาพยนตร์ตามตัวอักษรที่ได้รับ ABCs of Death เป็นโปรเจ็กต์ที่นำหนังสั้น 26 เรื่อง/ผู้กำกับ 26 คนมารวมกันและให้ตัวอักษรปัญหา…